top of page
backup.jpg
rackstation.jpg

Backup uw gegevens

De zin en onzin van Backuppen

Voorwoord: de ouderen onder u weten nog wel dat een backup werd gemaakt op een Floppy's. In het geval dat een Floppy werd vergeten, verloren of kapot ging, had je nog een kopietje op een reserve schijfje. Na de introductie van de harde schijf, werd een Backup al snel enkele tientallen Floppy's en werden de Tapedrive en USB-harde schijven geïntroduceerd. Nu met de Terra-Bytes zijn ook die niet meer toereikend ivm erg lange Backup-tijden en beperkte Backup-opslag.

Om bestaande schijven in PC's of Servers betrouwbaarder te maken, ging men al snel over tot een cluster van enkele schijven, die b.v. naast elkaar draaiden (gespiegeld) en waarbij op beide schijven het zelfde werd opgeslagen. In het geval dat één van de schijven defect raakte had men immers alle data nog op de andere schijf staan! Deze 'veilige' opslag werd al snel uitgebreid tot meerdere schijven met zelfs nog één of meerdere stand-by/reserve schijven die een defecte schijf onmiddellijk kan vervangen.

Helaas is zo'n veilige schijf niet veilig voor menselijke vergissingen, brand of diefstal. Als er b.v. (per ongeluk) een bestand of Map wordt verwijderd, zal dat ook van alle schijven verwijderd worden. Dat is de reden dat er toch nog wordt gebackupt.

Om in eerste instantie een grote schijf te Backuppen is vrij veel tijd nodig. Een tweede Backup van alléén gewijzigde bestanden zal veel sneller gaan.

Een Backup kan elke dag/week handmatig worden opgestart, maar er zijn ook Backup-programma's, die volledig autonoom op een vooraf ingestelde tijd, een Backup maken, zoals b.v. Acronis, Backup-Exec, etc. Dank zij de Backup-history kan dit programma bij gegevens-verlies, ook héél snel een bestand of Map terugzetten. Tegenwoordig kan ook (veelal tegen betaling) een backup worden gemaakt 'In the Cloud', zeg maar op een grote computer ergens op de wereld. Voor huis en tuingebruik natuurlijk ideaal, maar je zult begrijpen dat banken deze oplossing niet gebruiken ivm het Backupppen van persoonlijke gegevens buiten de deur op onbekende Servers.

Een véél gebruikte oplossing tegenwoordig is te Backuppen naar een z.g.n. NAS (Network Attached Storage) met grote schijven, op een voor brand onbereikbare plaats, zodat bij evt. brand toch alle gegevens (o.a. debiteuren, crediteuren, email, adressen, etc.) weer beschikbaar zijn. Kortgeleden was die NAS verbonden met het Netwerk maar dankzij de komst van (hoge snelheid) glasvezel, kan er ook ver buiten de deur worden gebackupt (b.v. op een NAS thuis of bij een kennis). Een NAS kan b.v. worden uitgevoerd met 12x 16TB schijven, zodat de totale opslag/Backup 192TB kan zijn. 

Wil je meer weten bel dan vrijblijvend voor informatie.

bottom of page